Σύντομα το νέο μας Site θα είναι έτοιμο

Νικολάου & Συνεργάτες .

under construction

Νικολάου & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Επενδύσεων
Μ. Καρακωστή 15  Βέροια   Τ.Κ. 59100
τηλ.: 23310 29559 - 23310 22507
fax: 23310 22508
e-mail: info@nikolaou-synergates.gr